2 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông ...
Tầng ... - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02.133..
cchc@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.cchc.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này