Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 951/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 16/08/2018
2 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 20 16/08/2018
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 93 07/08/2018
4 842/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè 7 31/07/2018
5 843/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn 6 31/07/2018
6 844/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 5 31/07/2018
7 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 3 31/07/2018
8 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 3 31/07/2018
9 847/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 3 31/07/2018
10 848/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên 6 31/07/2018
11 853/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu 1 31/07/2018
12 839/QĐ-UBND Về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công thương 7 31/07/2018
13 851/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 5 31/07/2018
14 840/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 6 31/07/2018
15 841/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ 13 31/07/2018
298 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Nguyễn Tiến Tăng/span>
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.cchc.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này