Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 10 31/07/2018
2 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 16 31/07/2018
3 847/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 35 31/07/2018
4 848/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên 233 31/07/2018
5 853/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu 26 31/07/2018
6 839/QĐ-UBND Về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công thương 31 31/07/2018
7 851/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 41 31/07/2018
8 840/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 46 31/07/2018
9 841/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ 61 31/07/2018
10 849/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp 31 31/07/2018
11 850/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ (cơ sở 2) 40 31/07/2018
12 Dự thảo Kế hoạch cchc tỉnh Lai Châu năm 2019 230 23/07/2018
13 581/BC-SNV Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 46 14/06/2018
14 1024/UBND-NC v/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 29 10/06/2018
15 502/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (Chỉ số cải cách hành chính) năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 22/05/2018
221 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn