Trang chủ Tin tức Home

Lai Châu sau 15 năm xây dựng và phát triển
(Ngày đăng :08/01/2019 4:02:05 CH)


Một góc Thành phố Lai Châu hôm nay

(cchc.laichau.gov.vn) Sau 15 năm chia tách, nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của quân và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, Lai Châu đã đạt được một số thành tựu nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đưa Lai Châu từ một tỉnh nghèo trở thành tỉnh trung bình của khu vực miền núi phía Bắc.

Sau khi chia tách, Lai Châu gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp toàn diện và đột phá; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của quân và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, Lai Châu đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: Năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,22%; cơ cấu GDP chuyển biến tích cực, nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 47,4% (năm 2004) xuống còn 15,94% (năm 2018); công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,9% (năm 2004) lên 48,27% (năm 2018); dịch vụ tăng từ 28,8% (năm 2004) lên 35,79% (năm 2018). Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 2,6 triệu đồng (năm 2004) lên 32,92 triệu đồng (năm 2018).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 vượt 0,24% kế hoạch năm; tổng doanh thu ngành du lịch đạt 100% kế hoạch năm; doanh thu vận tải vượt 5,9% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu hàng hóa đại phương ước đạt 11,06 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng từ 24 tỷ đồng (năm 2004) lên 2.150 tỷ đồng (năm 2018).

Nông nghiệp phát triển khá, tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt 215 nghìn tấn, tăng 22% so với năm 2004 (121 nghìn tấn). Cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, sản xuất chè đạt kết quả tốt; diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ 3.446 ha, sản lượng ước đạt 2.757 tấn mủ khô; công tác trồng mới cây Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) được tập trung thực hiện, rừng được bảo vệ tốt, triển khai thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định; … Trong đó, chương trình phát triển cây Cao su đã thực sự đem lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng trồng cây cao su; góp phần bảo vệ và ổn định chính trị hành lang biên giới của quốc gia.

Kết cấu hạ tầng đô thị được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực đầu tư nhất là các đô thị mới như Thành phố Lai Châu, Thị trấn Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Nậm Nhùn. Bộ mặt các đô thị thay đổi tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô, đường ra biên giới, tuần tra biên giới,... được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay, đã có 97/98 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tăng 21 xã so với năm 2004. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện 92%, tăng 63,87 điểm % so với năm 2004. Năm 2004, toàn tỉnh chưa có công trình nước sạch, đến hết năm 2018, đã có 7/8 thị trấn, thành phố có nhà máy cấp nước, còn lại sử dụng nước sinh hoạt qua trạm xử lý thô; dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tăng 40% so với năm 2004.

Công tác di dân tái định cư các thủy điện được tỉnh coi là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh sau khi chia tách và bằng nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nên công tác di dân TĐC các dự án thuỷ điện của tỉnh đã đảm bảo tiến độ yêu cầu. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã di chuyển hơn 8.900 hộ dân TĐC Thủy điện Sơn La và Bản Chát, Huội Quảng và Lai Châu, hầu hết các hộ dân TĐC có nhà ở khang trang hơn nơi ở cũ, đời sống vật chất, tinh thần của dân TĐC ổn định, bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì và phát huy.

Bám sát đặc điểm mọi mặt của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Lai Châu luôn xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, ở các cấp, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm và các nội dung, chính sách của Đảng liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Đa phần các hộ nghèo đã được nâng cao nhận thức, biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp với đất đai, hoàn cảnh của mình và mạnh dạn trong đầu tư, ứng dụng tiến bộ KHKT trong chăn nuôi, trồng trọt để phấn đấu thoát nghèo, đến năm 2018, tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh đã giảm xuống còn 25,26%.

Bên cạnh đó, tỉnh rất coi trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là một trong những đòn bẩy quan trọng để phát triển toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Cho đến nay, với sự cố gắng của đảng bộ, chính quyền các cấp, tỉnh đã có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã.

Các hoạt động giáo dục đào tạo nâng cao dân trí có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đều tăng qua các năm học. Lĩnh vực y tế được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân nâng lên, nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị đưa vào sử dụng. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân tăng từ 2,51 bác sỹ (năm 2004) lên 9,08 bác sỹ (năm 2018), tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ biên chế tại trạm 13,89%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều khởi sắc. Phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; bộ máy hành chính của tỉnh đã được xây dựng và củng cố toàn diện; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từng bước được nâng cao. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng, an ninh được giữ vững, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được củng cố. Các tuyến phòng thủ biên giới, các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh được tăng cường góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhìn lại 15 năm qua, từ xuất phát điểm là tỉnh nghèo, Lai Châu đã phấn đấu để trở thành một tỉnh trung bình của khu vực miền núi phía Bắc. Có được những thành tựu đó trước hết là do Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân. Song song đó, tỉnh vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Biết chọn những lĩnh vực, những khâu đột phá để tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo sự chuyển biến một cách toàn diện. Những thành tựu 15 năm qua là động lực để Lai Châu tiếp tục phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh trung bình của khu vực miền núi phía Bắc./.

 

Tin liên quan

Kinh nghiệm chính sách trả lương theo vị trí việc làm của Cộng hòa Pháp(18/06/2019 5:14:36 SA)

Họp báo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (18/06/2019 5:08:35 SA)

“Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2024 (18/06/2019 5:04:40 SA)

Một số thông tin liên quan đến các dự án, lĩnh vực mà tỉnh Lai Châu đang kêu gọi đầu tư (12/06/2019 8:01:24 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương (06/06/2019 5:06:25 SA)

Tin mới nhất

Kinh nghiệm chính sách trả lương theo vị trí việc làm của Cộng hòa Pháp(18/06/2019 5:14:36 SA)

Họp báo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (18/06/2019 5:08:35 SA)

“Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2024 (18/06/2019 5:04:40 SA)

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2019(18/06/2019 4:59:26 SA)

Một số thông tin liên quan đến các dự án, lĩnh vực mà tỉnh Lai Châu đang kêu gọi đầu tư (12/06/2019 8:01:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn