Trang chủ Cải cách hành chính cấp tỉnh Tin tức

Các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :21/06/2017 12:00:00 SA)


Cán bộ và người dân đi làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lai Châu chưa cao so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Trước tình hình đó, tỉnh đã đưa ra các giải pháp thực hiện để nâng cao chỉ số CCHC.

Chỉ số CCHC chưa cao

Theo báo cáo kết quả chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu năm 2016, chỉ số CCHC của tỉnh Lai Châu đạt 67,41/97,5 điểm (giảm 11.71 điểm so với năm 2015), xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 hạng so với năm 2015). Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh Lai Châu được Bộ Nội vụ đánh giá theo Bộ đề án mới với hệ thống tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm của từng tiêu chí cũng có sự thay đổi. Do đó, thứ hạng của tỉnh có tăng (tăng 05 hạng so với năm 2015) nhưng tổng điểm thì vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân chính là do: Tỉnh chưa hoàn thiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt cũng như chưa thực hiện bố trí công chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với từng vị trí; chưa phê duyệt được danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt và bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí.

Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh chưa sát với tình hình thực tế do đó không hoàn thành kế hoạch đề ra (đạt trên 80% kế hoạch) và chưa hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế trong năm (đạt 40% kế hoạch); công bố thủ tục hành chính muộn so với quy định; tỷ lệ công khai thủ tục hành chính tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, tỷ lệ thủ tục hành chính đưa ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cả cấp sở, cấp huyện, cấp xã còn thấp, vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn tại một số sở.

Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3 và 4 còn thấp; chưa triển khai xây dựng chính quyền điện tử và chưa thực hiện trao đổi văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thấp (đạt 60%).

Mặt khác, việc thực hiện quy trình cải tiến ISO của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa đảm bảo. Tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp (công chức đạt 90%, cán bộ đạt 70%). Mặt khác, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã (so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã) được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm còn thấp, đạt 70%.

Giải pháp cải thiện chỉ số CCHC

Từ những nguyên nhân dẫn tới chỉ số CCHC chưa cao, tỉnh Lai Châu đã đưa ra giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian tới là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC; gắn kết quả chỉ số CCHC của tỉnh với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của người đứng đầu và tập thể đơn vị; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, tập trung vào công tác xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo tính kịp thời, chất lượng; tập trung rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định đưa trên 90% thủ tục hành chính ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành và địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng thực hiện ngay việc công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Tiến hành rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin dichvucongtructuyen.gov.vn và Trang motcualaichau.gov.vn của tỉnh; tập trung đôn đốc, tổng hợp, mô tả vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng số lượng biên chế, số lượng người làm việc theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm công thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi hách dịch, nhũng nhiễu Nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao chất lượng công tác tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra liên ngành về các nội dung liên quan đến công tác CCHC; thay đổi phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác CCHC từ hình thức tập trung tại tỉnh sang hình thức tổ chức tại huyện; tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kỹ năng mà công chức cấp cơ sở còn thiếu và yếu; tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạo cơ chế để người dân và doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong các giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng việc sớm đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động một cách hiệu quả; xây dựng Đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Lai Châu và Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số vào năm 2008, để từ đó kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản đi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (đảm bảo từ 50% trở lên). Triển khai xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (đặc biệt là các đơn vị cấp xã); tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với chỉ số CCHC; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu…

Để chỉ số CCHC của tỉnh ngày càng cao cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

Tin liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chữ ký số tại thành phố Lai Châu (09/07/2018 9:16:06 SA)

Sẵn sàng cho Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2017 (20/07/2017 9:49:12 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (20/07/2017 9:46:21 SA)

Các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu (20/07/2017 9:48:05 SA)

Tin mới nhất

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (18/01/2019 8:21:53 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 (15/01/2019 9:31:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã (09/01/2019 10:06:06 SA)

Lai Châu sau 15 năm xây dựng và phát triển (08/01/2019 3:59:33 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn