Trang chủ Cải cách hành chính cấp tỉnh Tin tức

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016
(Ngày đăng :29/06/2017 12:00:00 SA)


Sáng ngày 27/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành (CCHC) chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và điểm cầu tại 8 huyện, thành phố.

Theo Quyết định số 1868/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Lai Châu đạt 67,41/97,5 điểm, xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 được đẩy mạnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước để tăng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch. UBND tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ngay từ khâu xây dựng và ban hành kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ban, ngành soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đều có ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp.

Các cơ quan, đơn vị đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tại trụ sở cơ quan hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu để tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin thủ tục hành chính của các nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở cấp tỉnh là 1.224 thủ tục hành chính, cấp huyện là 230 thủ tục hành chính, cấp xã là 135 thủ tục hành chính. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, đến nay toàn tỉnh có 136 đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử tại 05 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã.

Công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, 100% các cơ quan nhà nước đã có được trang bị máy tính để phục vụ công việc, cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ; có 1.419 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương được cung cấp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh ở mức độ 1,2, trong đó có 373 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 01 dịch vụ ở mức độ 4.

Để công tác CCHC ngày càng tốt hơn, 6 tháng cuối năm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch CCHC năm 2017 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về công tác CCHC; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch của UBND tỉnh; tập trung đôn đốc, tổng hợp bản mô tả vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm viên chức của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính để giảm bớt thời gian cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm đứng đầu của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động; xây dựng Đề án Khung kiến trúc chính phủ điện tử Lai Châu và kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số năm 2018…/.

Tin liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chữ ký số tại thành phố Lai Châu (09/07/2018 9:16:06 SA)

Sẵn sàng cho Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2017 (20/07/2017 9:49:12 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (20/07/2017 9:46:21 SA)

Các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu (20/07/2017 9:48:05 SA)

Tin mới nhất

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (18/01/2019 8:21:53 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 (15/01/2019 9:31:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã (09/01/2019 10:06:06 SA)

Lai Châu sau 15 năm xây dựng và phát triển (08/01/2019 3:59:33 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn