4 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông ...
Tầng ...- khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133...
cchc@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.cchc.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này