Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 788/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 "Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp" 10 15/05/2019
2 772/KH-UBND Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" 10 13/05/2019
3 756/UBND-KSTT Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 32 09/05/2019
4 744/UBND-TH Về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ 20 09/05/2019
5 745/UBND-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 8 09/05/2019
6 743/UBND-KSTT Về việc triển khai Công văn 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 14 08/05/2019
7 727/UBND-TH Về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức hội năm 2019 27 07/05/2019
8 427/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 12 07/05/2019
9 446/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 107 16/04/2019
10 357/QĐ-UBND Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 64 10/04/2019
11 550/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 286 09/04/2019
12 541/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 101 09/04/2019
13 310/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 34 01/04/2019
14 83/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tậm quý II năm 2019 35 01/04/2019
15 480/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”. 22 01/04/2019
407 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn