Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/TL-BTCCT Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” 73 31/05/2019
2 918/UBND-TM Về việc rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP 22 29/05/2019
3 08/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở TN&MT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 05/2018/QĐ - UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 12 28/05/2019
4 521/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ 344 27/05/2019
5 39/BCĐCCHC Về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 52 27/05/2019
6 07/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 27/05/2019
7 159/BC-UBND Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 117 27/05/2019
8 887/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 150 24/05/2019
9 876/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 37 24/05/2019
10 156/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 12 24/05/2019
11 479/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 19 22/05/2019
12 788/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 "Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp" 24 15/05/2019
13 772/KH-UBND Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" 14 13/05/2019
14 756/UBND-KSTT Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 46 09/05/2019
15 744/UBND-TH Về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ 26 09/05/2019
812 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn