Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 550/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 288 09/04/2019
2 541/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 112 09/04/2019
3 310/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 01/04/2019
4 83/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tậm quý II năm 2019 42 01/04/2019
5 480/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”. 23 01/04/2019
6 80/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 29 29/03/2019
7 300/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 61 28/03/2019
8 277/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 33 14/03/2019
9 304/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 11/03/2019
10 270/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 23 05/03/2019
11 203/QĐ-UBND Về việc công bố quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 37 05/03/2019
12 266/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 42 05/03/2019
13 242/UBND-TH Về việc tuyển dụng sinh viên hệ cử tuyển của tỉnh 73 27/02/2019
14 11/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 44 22/02/2019
15 03/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 19 20/02/2019
460 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn