Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 951/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 69 16/08/2018
2 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 119 16/08/2018
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 187 07/08/2018
4 842/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè 49 31/07/2018
5 843/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn 53 31/07/2018
6 844/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 57 31/07/2018
7 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 15 31/07/2018
8 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 41 31/07/2018
9 847/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 51 31/07/2018
10 848/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên 317 31/07/2018
11 853/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu 44 31/07/2018
12 839/QĐ-UBND Về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công thương 44 31/07/2018
13 851/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 50 31/07/2018
14 840/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 97 31/07/2018
15 841/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ 100 31/07/2018
197 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn