Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 480/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”. 24 01/04/2019
2 80/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 36 29/03/2019
3 300/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 79 28/03/2019
4 277/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 33 14/03/2019
5 304/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 50 11/03/2019
6 270/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 05/03/2019
7 203/QĐ-UBND Về việc công bố quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 43 05/03/2019
8 266/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 43 05/03/2019
9 242/UBND-TH Về việc tuyển dụng sinh viên hệ cử tuyển của tỉnh 80 27/02/2019
10 11/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 144 22/02/2019
11 03/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 25 20/02/2019
12 118/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 23 19/02/2019
13 96/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2018 251 31/01/2019
14 93/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 62 22/01/2019
15 47/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu 22 11/01/2019
1768 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn