Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 4341/KH-UBND Triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 13 23/12/2021
2 1730/QĐ-UBND Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 11 22/12/2021
3 1716/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 29 20/12/2021
4 1661/QĐ-UBND Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 55 09/12/2021
5 3663/UBND-KSTT V/v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021 27 09/11/2021
6 41/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu 9 08/11/2021
7 2943/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 55 20/09/2021
8 12/CT-UBND Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 44 16/09/2021
9 193/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủtục hành chính, triển khai cơ chếmột cửa, một cửa liênthông trong giải quyết thủtục hành chính và thực hiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửQuý IInăm 2021trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 28/06/2021
10 1828/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ 16 28/06/2021
11 1717/KH-UBND Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 15 16/06/2021
12 605/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý, sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 61 27/05/2021
13 602/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 13 26/05/2021
14 17/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 77 24/05/2021
15 1379/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 21/05/2021
576 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn