Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1709/QĐ-UBND Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 đối với nhóm dịch vụ hành chính của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu 74 29/12/2017
2 1656/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 154 26/12/2017
3 179/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 34 02/12/2017
4 993/KH-UBND Triển khai Đề án "tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cchc giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh 35 01/06/2017
5 767/KH-UBND Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 26 28/04/2017
6 Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 127
7 Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 90
8 Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 238
9 Dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 12
10 2136/UBND-KSTT Về việc chán chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác caari cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 23
11 08/CT-UBND Về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 1
4170 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn