Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 149/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn năm 2019 16 20/02/2020
2 18/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2020 7 20/02/2020
3 318/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu 16 20/02/2020
4 208/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 39 07/02/2020
5 80/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 26 30/01/2020
6 22/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 44 30/01/2020
7 33/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 37 08/01/2020
8 1773/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 41 31/12/2019
9 2933/KH-UBND Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 25 23/12/2019
10 2963/Kh-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 63 19/12/2019
11 87/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 15 19/12/2019
12 1664/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 13 16/12/2019
13 1667/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 16/12/2019
14 1665/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 28 16/12/2019
15 43/2019/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 8 12/12/2019
429 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn