Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 221/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 06/03/2020
2 355/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 20 25/02/2020
3 48/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 2 20/02/2020
4 149/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn năm 2019 19 20/02/2020
5 18/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2020 8 20/02/2020
6 318/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu 19 20/02/2020
7 208/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 46 07/02/2020
8 80/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 28 30/01/2020
9 22/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 139 30/01/2020
10 33/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 39 08/01/2020
11 1773/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 43 31/12/2019
12 2933/KH-UBND Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 23/12/2019
13 2963/Kh-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 79 19/12/2019
14 87/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 21 19/12/2019
15 1664/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 14 16/12/2019
447 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn