Trang chủ Cải cách hành chính cấp tỉnh Tin tức

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).
(Ngày đăng :21/04/2023 5:39:51 CH)


Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 

Sáng nay (19/4), Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Phiên họp với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số”. Cũng tại Phiên họp đã công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp. Dự Phiên họp tại điểm cầu trung ương còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại Lai Châu

Cũng tại Phiên họp, Bộ Nội vụ đã Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022). Theo công bố, Kết quả PAR Index 2022 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 3 nhóm: nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên gồm 2 tỉnh, thành phố; nhóm B đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% gồm 56 tỉnh, thành phố; nhóm C đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80% gồm 5 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các tỉnh, thành phố trong cả nước có giá trị trung bình là 84,79%, đây là năm thứ 4 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%. Tỉnh Lai Châu đạt 86,29% thuộc nhóm B, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố tăng 7 bậc so với năm 2021.

Bảng xếp hạng chỉ số Par index năm 2022 các tỉnh, thành phố

Theo đó, các chỉ số thành phần như sau:

- Chỉ số Công tác chỉ đạo điều hành Cải cách hành chính đạt 8,50/9,5 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách thể chế đạt 9,32/10 điểm xếp 16/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số Thủ tục hành chính đạt 12,98/13 điểm xếp 34/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách tổ chức bộ máy đạt 9,70/10,5 điểm xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách chế độ công vụ đạt 12,82/15 điểm xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách tài chính công đạt 9,27/12 điểm xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đạt 10,48/13,5 điểm xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố.

- Chỉ số tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội đạt 13,21/16,5 điểm xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố;

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) của cả nước đạt 80,08%. Trong đó, Lai Châu là 79,34% xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố; tăng 2 bậc so với năm 2021.

Tin liên quan

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chữ ký số tại thành phố Lai Châu (09/07/2018 9:16:06 SA)

Sẵn sàng cho Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2017 (20/07/2017 9:49:12 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (20/07/2017 9:46:21 SA)

Các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu (20/07/2017 9:48:05 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn