Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách tổ chức bộ máy

Sáp nhập 256 bản, khu phố, tổ dân phố tại 07 huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :08/08/2019 10:23:02 SA)


ảnh minh họa (nguồn laichau.gov.vn)

Nhằm tinh gọn số lượng thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo tiêu chí số hộ gia đình theo quy định; đồng thời giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách, tăng mức phụ cấp hàng tháng, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách tham gia hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố; giảm chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV đã quyết nghị sáp nhập 256 bản, khu phố, tổ dân phố để thành lập và đặt tên 129 thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Cụ thể:

Huyện Mường Tè: sáp nhập 18 bản để thành lập 09 bản 

Huyện Nậm Nhùn: sáp nhập 06 bản để thành lập 03 bản 

Huyện Phong Thổ: sáp nhập 17 bản để thành lập 08 thôn, bản 

Huyện Sìn Hồ: sáp nhập 98 bản, khu phố để thành lập 49 bản, khu phố 

Huyện Tân Uyên: sáp nhập 25 bản, tổ dân phố để thành lập 12 bản, tổ dân phố

Huyện Than Uyên: sáp nhập 71 bản để thành lập 38 bản 

Thành phố Lai Châu: sáp nhập 21 bản, tổ dân phố để thành lập 10 bản, tổ dân phố 

Sau khi sáp nhập bản, khu phố, tổ dân phố, tỉnh Lai Châu có 1.013 thôn, bản, tổ dân phố.

 

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả(16/06/2020 9:40:19 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(13/11/2019 8:18:15 SA)

Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021(01/11/2019 7:58:55 SA)

Sáp nhập 256 bản, khu phố, tổ dân phố tại 07 huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu(08/08/2019 10:21:54 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn