Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.
(Ngày đăng :29/06/2020 8:38:55 SA)


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (nguồn laichau.gov.vn)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/6/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp đón trên 12.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh 7.141 hồ sơ (trong đó hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 837/7.141 hồ sơ). Đã giải quyết và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân là 6.503/7.484 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 343 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 7.141 hồ sơ), trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 6.457 hồ sơ đạt 99,3% (trước hạn 4.017 hồ sơ đạt 61,8%, đúng hạn 2.440 hồ sơ đạt 37,4%). 461 hồ sơ quá hạn chiếm 0,7%; Còn 981 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định. Thu phí, lệ phí được 1.065.157.973 đồng.

Trong 06 tháng đầu năm, có 1.524 lượt người tham gia đánh giá công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên thiết bị phần mềm tại Trung tâm, trong đó 1.423/1.524 lượt đánh rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 93,4%; có 101/1.524 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 6,6%. Trung tâm đã xin ý kiến đánh giá của 62 công dân đến Trung tâm thực hiện TTHC qua Phiếu đánh giá. Kết quả 62/62 cá nhân đánh giá: việc tìm hiểu thông tin về TTHC tại Trung tâm thuận lợi và rất thuận lợi; cơ sở vật chất, trang thiết bị rất tốt; TTHC đã được công khai đầy đủ, rõ ràng và không bị yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu khác ngoài quy định; Kết quả được nhận sớm hơn và đúng hạn; công dân không phải trả thêm chi phí nào khác; công chức, viên chức của Trung tâm rất lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp và thành thạo.

Cũng trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích được 1.396 lượt (Sở Công Thương 1.020 lượt, Sở Giáo dục và Đào tạo 133 lượt, Sở Tư pháp 98 lượt, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 18 lượt, Sở Kế hoạch và Đầu tư 79 lượt, Sở Y tế 25 lượt, Sở Nông nghiệp và PTNT 06 lượt, Sở Giao thông vận tải 08 lượt, Sở Nội vụ 09 lượt); Bưu điện tỉnh hỗ trợ vận chuyển hồ sơ và kết quả từ Trung tâm đến các cơ quan, đơn vị là 519 hồ sơ.

Tin liên quan

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tháng 02 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 875 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 869 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,31%).(05/03/2020 9:51:52 SA)

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH(03/03/2020 3:06:16 CH)

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia(10/12/2019 8:28:15 SA)

Tin mới nhất

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước(29/06/2020 10:32:53 SA)

Công ty Cổ phần nông nghiệp TTP tìm hiểu đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Lai Châu(29/06/2020 8:57:14 SA)

Tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan công quyền(29/06/2020 8:45:26 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020(25/06/2020 3:00:49 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn