Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH
(Ngày đăng :03/03/2020 3:08:33 CH)


ảnh minh họa (nguồn internet)

Hiện nay, ngoài việc chia sẻ dữ liệu kết nối với các ngành liên quan, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện hỗ trợ các cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và Cổng dịch vụ công ngành BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

          Theo đó, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có thể lựa chọn giao dịch trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính sau:

1. Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.  

2. Giải quyết hưởng BHXH một lần.

3. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư.

4. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

5. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích.     

6. Giải quyết di chuyển đổi với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

7. Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH.     

8. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg.
9. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg.    

10. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

11. Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

     Khi thực hiện giao dịch trực tuyến các thủ tục hành chính trên qua Cổng dịch vụ công, đơn vị, cá nhân không cần đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ và được lựa chọn nhận kết quả giải quyết đến địa chỉ theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân thông qua dịch vụ bưu chính mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.Để được hướng dẫn từng bước thực hiện dịch vụ, các đơn vị, cá nhân truy cập vào địa chỉ http://laichau.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/video/Pages/default.aspx?ItemID=23

      Xem chi tiết Thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tại đây!

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn