Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
(Ngày đăng :10/11/2020 8:48:43 SA)


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tham quan quầy thực hiện thủ tục hành chính của Công an tỉnh.

Sáng nay (5/11), Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tới dự Lễ công bố còn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; lãnh đạo, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

Theo đó, thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngày 1/9/2020, hai ngành dọc là Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong đó, 19 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, 12 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua đó, góp phần nâng tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu lên 1.384 thủ tục hành chính. Việc đưa những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

Được biết, sau một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu đã thực hiện tiếp đón gần 30.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đã tiếp nhận 21.199 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 3.404 hồ sơ hồ sơ; với tổng số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 19.929 đạt 99,6%; được tổ chức cá nhân đến thực hiện giao dịch đánh giá đạt tỷ lệ 96,4% rất hài lòng… Trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả quá trình giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Người dân, tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết TTHC của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm của công chức các ngành, đơn vị được giao thực hiện giải quyết TTHC...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhắc lại tầm quan trọng của cải cách hành chính, cũng như vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ghi nhận những cố gắng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sau một năm đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả. Với trên 21.199 hồ sơ được tiếp nhận, 99,6% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC… Những kết quả đó góp phần vào kết quả chung của tỉnh, nhờ vậy chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh tăng 7 hạng, xếp thứ 51 trên 63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; riêng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh tăng 11 bậc so với năm 2018…

Thay mặt cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã hoan nghênh Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đưa TTHC của ngành mình ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các sở ngành có TTHC và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện một số nhiệm như: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại Trung tâm. Các sở, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định. Cập nhật những thay đổi của các thủ tục hành chính một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đề nghị từng ngành, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để cùng với tỉnh cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao cấp độ về ứng dụng công nghệ thông tin. Các sở, ngành, trong đó Sở Nội vụ là đầu mối phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề xuất các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính tại các huyện, có thể lựa chọn mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc cải cách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm việc với các ngành dọc như Cục thuế tỉnh, Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu, Kho bạc... để tiếp tục đưa các TTHC theo đúng Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu...

 

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn