Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
(Ngày đăng :20/05/2020 7:45:51 SA)


Để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, công dân, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu triển khai cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 thủ tục hành chính ở mức độ 4, cụ thể như sau:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

 2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại:

(1) Thông báo hoạt động khuyến mại.

(2) Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

(3) Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tất cả các thủ tục hành chính trên, tổ chức, công dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.laichau.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Riêng đối với 02 thủ tục hành chính “Thông báo hoạt động khuyến mại” và “Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại” đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vì vậy, tổ chức, công dân còn có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc xin liên hệ: đồng chí Đoàn Văn Chầm, điện thoại: 02133.796.888 để được giải đáp, hướng dẫn.

Xem chi tiết Thông báo tại đây!

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn