Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Tháng 02 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 875 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 869 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,31%).
(Ngày đăng :05/03/2020 9:53:07 SA)


ảnh minh họa (nguồn laichau.gov.vn)

Tháng 02/2020, Trung tâm đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm 1.189 hồ sơ. Trong đó, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4 là 112 hồ sơ (đạt 9,42%). Đã hoàn thành và trả kết quả cho 875/1.422 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ 1.189 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang là 233 hồ sơ), trong đó có 869 hồ sơ trả đúng và trước hạn (đạt 99,31%); quá hạn 06 hồ sơ (chiếm 0,69% thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); còn 547 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

 Trong tháng 02/2020, có 160 lượt khách hàng đánh giá sự hài lòng trên thiết bị phần mềm tại Trung tâm. Kết quả có158/160 lượt đánh giá rất hài lòng (đạt 98,7%), đánh giá hài lòng 02/160 lượt (đạt 1,3%). Xin ý kiến đánh giá của 22 công dân đến Trung tâm thực hiện thủ tục hành chính qua Phiếu đánh giá. Kết quả 22/22 cá nhân đánh giá: việc tìm hiểu thông tin về TTHC tại Trung tâm thuận lợi và rất thuận lợi; cơ sở vật chất, trang thiết bị rất tốt; TTHC đã được công khai đầy đủ, rõ ràng và không bị yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu khác ngoài quy định; kết quả được nhận sớm hơn và đúng hạn; công dân không phải trả thêm chi phí nào khác; công chức, viên chức của Trung tâm rất lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp và thành thạo.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm cơ bản thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động, Nội quy làm việc của Trung tâm nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở; chấp hành và phục vụ tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Việc giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn