Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
(Ngày đăng :08/09/2020 9:20:10 SA)


ảnh minh họa (nguồn laichau.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực hộ tịch, lưu thông hàng hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

          Nội dung: Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (không bao gồm thời hạn trường hợp thủ tục hành chính phải xác minh) gồm các lĩnh vực: hộ tịch; lưu thông hàng hóa; thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

            Lợi ích phương án đơn giản hóa là giảm được thời gian tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá, tiết kiệm được chi phí và thời gian cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó: Thời gian thực hiện TTHC cắt giảm cao nhất đạt 66,7 %, thấp nhất đạt 33,3% so với quy định.

            * Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện, cụ thể như sau:

      I. Lĩnh vực hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh lưu động

2

Đăng ký kết hôn lưu động

3

Đăng ký khai tử lưu động

4

Đăng ký lại khai sinh

5

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

6

Đăng ký lại kết hôn

7

Đăng ký lại khai tử

8

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

II.   Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

1

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

III.   Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh (hộ kinh doanh)

 

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Lai Châu: “Gặp gỡ Doanh nhân mùa hè”(02/06/2022 2:57:38 CH)

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn