Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020
(Ngày đăng :21/09/2020 3:18:31 CH)


Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ TTHC

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 07/9/2019 và được xem là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của 1.384 thủ tục hành chính (TTHC) của 15 sở, ban, ngành tỉnh, 02 công ty và 02 cơ quan ngành dọc là Công an tỉnh (19 TTHC) và Bảo hiểm xã hội tỉnh (12 TTHC).   

Trong 09 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm tổng số 12.095 hồ sơ. Trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4 là 2.058 hồ sơ (mức độ 3 là 334 hồ sơ, mức độ 4 là 1.724 hồ sơ). Trung tâm đã giải quyết 11.567/12.437 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ 12.095 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 342 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt 99,5%.

Hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận tại Trung tâm đều được xử lý trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh, giúp việc xử lý, quản lý, thống kê, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu hồ sơ của cán bộ, công chức cũng như tra cứu trạng thái hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch. Trung tâm có trang thiết bị đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chức tại Trung tâm. Qua đánh giá trên thiết bị phần mềm, có tổng số 5.105 lượt đánh giá sự hài lòng, trong đó 4.883/5.105 lượt đánh giá rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 95,7%; có 221/5.105 lượt đánh giá hài lòng, chiếm 4,3%.

Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích được 1.886 lượt (Sở Công Thương 1.267 lượt, Sở Giáo dục và Đào tạo 180 lượt, Sở Tư pháp 162 lượt, Sở Kế hoạch và Đầu tư 88 lượt, Sở Y tế 42 lượt, Sở Tài nguyên và Môi trường 09 lượt, Sở Nông nghiệp và PTNT 73 lượt, Sở Giao thông vận tải 24 lượt, Sở Nội vụ 10 lượt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 04 lượt, Sở Khoa học và Công nghệ 08 lượt).

Trong 09 tháng, Trung tâm đã thu phí, lệ phí được 1.832.636.299 đồng và khoogn có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về nội dung thu phí, lệ phí.

Bộ phận giám sát của Trung tâm có 02 công chức của Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua quá trình giám sát, bộ phận giám sát phối hợp với lãnh đạo Trung tâm đã kịp thời nhắc nhở công chức, viên chức của Trung tâm chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm, có thái độ giao tiếp lịch sự, niềm nở, ân cần, hướng dẫn tận tỉnh, làm việc có trách nhiệm, góp phần ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Tin liên quan

Lai Châu: Đưa TTHC của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(10/11/2020 8:45:00 SA)

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 09 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 3:17:47 CH)

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(08/09/2020 9:02:09 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Sở Công thương triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(20/05/2020 7:30:57 SA)

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Lai Châu: “Gặp gỡ Doanh nhân mùa hè”(02/06/2022 2:57:38 CH)

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn