Trang chủ Home Cán bộ đầu mới CCHC

Danh sách công chức đầu mối cải cách hành chính và công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố
(Ngày đăng :02/10/2018 8:14:17 SA)

Danh sách công chức đầu mối tham mưu công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Xem tại đây

Danh sách công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Xem tại đây

Tin liên quan

Danh sách công chức đầu mối cải cách hành chính và công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố(02/10/2018 8:10:04 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn