Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :28/05/2020 10:03:10 SA)


Đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chiều 27/5, UBND tỉnh tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chỉ số trung bình của cấp sở, ngành đạt 78,76%, cấp huyện đạt 76,16%. Có 11 sở và 01 huyện xếp loại tốt (tăng 01 đơn vị so với năm 2018). Sở Giao thông vận tải với 86,82 điểm đứng đầu bảng xếp loại cấp sở và huyện Tân Uyên với 81,19 điểm đứng đầu bảng xếp loại cấp huyện. 04 đơn vị có điểm xếp loại trung bình gồm Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND huyện Nậm Nhùn.

 

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm điều tra

Tổng điểm

Thang điểm chuẩn

Chỉ số CCHC năm 2019 (%)

Xếp loại

I

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm 100

1

Sở Giao thông vận tải

72.57

14.25

86.82

100

86.82

Tốt

2

Sở Tư pháp

70.38

15.42

85.80

100

85.80

Tốt

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

71.90

13.86

85.76

100

85.76

Tốt

4

Sở Nội vụ

69.53

15.13

84.66

100

84.66

Tốt

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

70.59

14.01

84.60

100

84.60

Tốt

6

Sở Tài chính

67.94

15.02

82.96

100

82.96

Tốt

7

Sở Công thương

68.96

13.64

82.60

100

82.60

Tốt

8

Sở Thông tin và Truyền thông

67.65

14.92

82.57

100

82.57

Tốt

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

67.54

14.41

81.95

100

81.95

Tốt

10

Sở Xây dựng

67.34

14.58

81.92

100

81.92

Tốt

11

Sở Lao động, TB&XH

65.18

13.50

78.68

100

78.68

Khá

12

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

64.30

14.05

78.35

100

78.35

Khá

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

62.57

14.52

77.09

100

77.09

Khá

14

Sở Khoa học và Công nghệ

60.92

15.28

76.20

100

76.20

Khá

15

Sở Y tế

51.28

13.97

65.25

100

65.25

Trung bình

II

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm dưới 100

1

Thanh tra tỉnh

50.53

15.00

65.53

80

81.91

Tốt

2

Sở Ngoại vụ

46.09

15.04

61.13

80

76.41

Khá

3

Văn phòng UBND tỉnh

36.74

15.75

52.49

70

74.98

Khá

4

Ban Dân tộc

40.88

13.71

54.58

82.5

66.16

Trung bình

5

BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng

35.63

14.51

50.14

83.5

60.05

Trung bình

 

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm điều tra

Tổng điểm

Thang điểm chuẩn

Chỉ số CCHC năm 2019 (%)

Xếp loại

1

Huyện Tân Uyên

65.16

16.03

81.19

100

81.19

Tốt

2

Huyện Tam Đường

65.15

14.79

79.94

100

79.94

Khá

3

Huyện Mường Tè

63.90

13.62

77.52

100

77.52

Khá

4

Huyện Than Uyên

62.88

14.61

77.49

100

77.49

Khá

5

Huyện Sìn Hồ

62.60

14.02

76.62

100

76.62

Khá

6

Thành phố Lai Châu

59.85

15.37

75.22

100

75.22

Khá

7

Huyện Phong Thổ

59.02

14.15

73.17

100

73.17

Khá

8

Huyện Nậm Nhùn

55.04

13.06

68.10

100

68.10

Trung bình

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục phản ánh tương đối sát tình hình triển khai cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; việc triển khai và kết quả đạt được trên những nội dung trọng tâm và 6 nhiệm vụ cải cách hành chính theo yêu cầu của tỉnh. Đồng thời, kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 tiếp tục có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên trong nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức và các đối tượng khác chịu tác động của cải cách hành chính; gắn đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm với đánh giá tác động của cải cách lên sự hài lòng của người dân, tổ chức.

 Việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân.

Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Biểu kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành

Biểu kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện

Báo cáo chỉ số cải cách hành chính

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn