Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :01/06/2018 12:00:00 SA)


Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là việc làm hàng năm, được quy định rõ tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, lượng hóa kết quả triển khai thực hiện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, qua đó có những biện pháp chỉ đạo sát sao, tập trung vào những lĩnh vực mà các cơ quan, đơn vị còn yếu.  

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Giá trị trung bình đạt 79,75%; có 11 sở, ban, ngành đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo 88,75%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là Sở Y tế 64,29%. 

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với UBND các huyện, thành phố: Giá trị trung bình đạt 81,59%; có 04 đơn vị đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là UBND thành phố Lai Châu 87,58%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là UBND huyện Than Uyên 73,35%.

Xem chi tiết kết quả tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn