Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :01/06/2018 12:00:00 SA)


Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là việc làm hàng năm, được quy định rõ tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, lượng hóa kết quả triển khai thực hiện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, qua đó có những biện pháp chỉ đạo sát sao, tập trung vào những lĩnh vực mà các cơ quan, đơn vị còn yếu.  

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Giá trị trung bình đạt 79,75%; có 11 sở, ban, ngành đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo 88,75%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là Sở Y tế 64,29%. 

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với UBND các huyện, thành phố: Giá trị trung bình đạt 81,59%; có 04 đơn vị đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là UBND thành phố Lai Châu 87,58%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là UBND huyện Than Uyên 73,35%.

Xem chi tiết kết quả tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

Tin liên quan

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (30/09/2019 11:17:48 SA)

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố(11/07/2019 4:41:20 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu(01/06/2018 9:54:16 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn