Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :01/06/2018 12:00:00 SA)


Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là việc làm hàng năm, được quy định rõ tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, lượng hóa kết quả triển khai thực hiện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, qua đó có những biện pháp chỉ đạo sát sao, tập trung vào những lĩnh vực mà các cơ quan, đơn vị còn yếu.  

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Giá trị trung bình đạt 79,75%; có 11 sở, ban, ngành đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo 88,75%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là Sở Y tế 64,29%. 

Kết quả xếp loại năm 2017 đối với UBND các huyện, thành phố: Giá trị trung bình đạt 81,59%; có 04 đơn vị đạt chỉ số trên giá trị trung bình. Đơn vị có kết quả chỉ số cao nhất là UBND thành phố Lai Châu 87,58%, đơn vị có kết quả chỉ số thấp nhất là UBND huyện Than Uyên 73,35%.

Xem chi tiết kết quả tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

Tin liên quan

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (30/09/2019 11:17:48 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(13/01/2022 2:16:06 CH)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn