Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính
(Ngày đăng :01/06/2022 12:00:00 SA)


Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chiều ngày 31/5/2022, UBND tỉnh tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thành cho biết, từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022, Lai Châu đã triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Bộ chỉ số xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Các bước triển khai được thực hiện bài bản, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Kết quả, Sở Tư pháp và huyện Than Uyên là 02 đơn vị đứng đầu của nhóm sở, ngành, huyện, thành phố, Sở Ngoại vụ đứng đầu trong số 05 đơn vị đặc thù.

Chỉ số trung bình của các sở ngành đạt 81,08% (giảm 1,0% so với năm 2020). Các đơn vị có chỉ số cao gồm các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, thấp nhất Sở Y tế; các đơn vị đặc thù dẫn đầu Sở Ngoại vụ đứng thứ hai Thanh tra tỉnh. Trong 08 chỉ số thành phần đánh giá, cao nhất là Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trung bình đạt 98,38%; thấp nhất Chỉ số thành phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trung bình đạt 72,14%. Các chỉ số thành phần còn lại đạt trung bình trong khoảng từ trên 75,38%-93,04% (trong đó Tác động của cải cách hành chính đạt trung bình 75,38%).

Chỉ số trung bình của các huyện trung bình đạt 69,94% (giảm 2,71% so với năm 2020). Mặc dù chỉ số có sự thay đổi, tuy nhiên các đơn vị đứng trong tốp đầu của các huyện, thành phố không có sự thay đổi nhiều, gồm các huyện: Than Uyên, Thành phố Lai Châu, Tam Đường (riêng huyện Than Uyên có những bước đột phá, đứng thứ nhất với 78,51% tăng 8,59%, tăng 6 hạng so với năm 2020). Huyện Sìn Hồ đạt điểm chỉ số thấp nhất với 62,28% (giảm 5,53% so với năm 2020, đứng cuối trong bảng xếp hạng). Trong 08 Chỉ số thành phần đánh giá của cấp huyện, Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL có kết quả cao nhất, trung bình đạt 98,96%. Thấp nhất Chỉ số thành phần cải cách tài chính công, trung bình đạt 46,2%, tiếp đến là Chỉ số thành phần đánh giá công tác chỉ đạo điều hành đạt 57,99%. Các chỉ số thành phần còn lại có kết quả trung bình trong khoảng từ 69,86%-77,69% (trong đó Tác động của cải cách hành chính đạt trung bình 71,12%).

Xem toàn bộ quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tại đây!

 

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn