Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị
(Ngày đăng :28/05/2020 10:13:07 SA)


Đ/c Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm.

Đó là kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Tọa đàm trực tuyến phân tích, đánh giá các chỉ số: PAR INDEX, PCI cấp tỉnh năm 2019 và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố được tổ chức vào chiều nay (27/5).

Tại điểm cầu tỉnh, chủ trì buổi Tọa đàm có các đồng chí: Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh…

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố. 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi Tọa đàm.

Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2019, tỉnh Lai Châu đạt 79,51 điểm, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 hạng so với năm 2018). 4/8 Chỉ số thành phần tăng hạng với mức tăng hạng cao nhất là 28 hạng so với các tỉnh, thành phố.

Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Lai Châu đạt 59,95 điểm, tăng 1,62 điểm. Các chỉ số thành phần cho thấy điểm số năm sau cơ bản tăng so với năm trước như chỉ số gia nhập thị trường tăng 0,83 điểm so với năm 2018 và đứng thứ 10/63. Tuy nhiên, về xếp hạng tỉnh Lai Châu giảm một hạng so với năm 2018 do điểm số thành phần của các tỉnh khác đều tăng hơn so với tỉnh Lai Châu.

 Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ khi thành lập đến nay.

Đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ khi thành lập đến nay đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tất cả quá trình giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Tổng số TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm là 1.386 TTHC. Từ ngày 3/9/2019 đến ngày 12/5/2020, Trung tâm đã tiếp đón trên 18.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các TTHC; đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh 10.529 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 9.903/9.974 hồ sơ (đạt 99,3%). Tỷ lệ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện yêu cầu TTHC tại Trung tâm chiếm tỷ lệ cao, trong đó rất hài lòng chiếm 96,3%. Qua hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm đã góp phần khắc phục được tình trạng chậm và giảm được phiền hà, tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, trách nhiệm của các công chức được giao thực hiện giải quyết TTHC được nêu cao.

Cũng tại buổi Tọa đàm, đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh được chia làm hai nhóm, trong đó nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm 100 có 10 sở đạt loại tốt, 4 sở đạt loại khá và 1 sở đạt loại trung bình; nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm dưới 100 có 1 đơn vị đạt loại tốt, 2 đơn vị đạt loại khá và 2 đơn vị đạt loại trung bình. Đối với các huyện, thành phố có 1 huyện đạt loại tốt; 6 huyện, thành phố đạt loại khá và 1 huyện đạt loại trung bình.

Đại biểu phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung vào: Giải pháp nâng cao chỉ số tính minh bạch; đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành CCHC; khắc phục hạn chế giải quyết hồ sơ thủ TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường; cải thiện, nâng cao tiêu chí về tiếp cận đất đai…

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đã có những cố gắng vượt bậc về Chỉ số CCHC (PAR INDEX), xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố và cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tuy đạt thấp nhưng có những chỉ số thành phần là những điểm sáng và có điểm số rất cao so với các tỉnh, thành phố khác. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cùng với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và giao việc chi tiết cho các đơn vị thực hiện. Sở Nội vụ đưa ra lời giải cho tác điều tra xã hội học trong công tác đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX). Đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh, cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh rà soát lại, phải có chuyên gia, tổ giúp việc và đặc biệt các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phải nằm trong Ban Chỉ đạo để phụ trách lĩnh vực của mình. Sở Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu cặn kẽ về cách thức lấy ý kiến của doanh nghiệp. Đối với các địa phương, các ngành đều phải có Ban Chỉ đạo hoặc tổ giúp việc về công tác cải cách hành chính.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần mở rộng các thành viên tham gia; kết nối với các cơ quan của tỉnh để biết và đưa các chính sách đến với các doanh nghiệp; kịp thời phản ánh, có những kiến nghị để tỉnh có cơ sở thay đổi về chính sách; tiến hành gặp mặt, trao đổi, mời các chuyên gia để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh và phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, thúc đẩy thành lập nhiều doanh nghiệp hơn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cao hơn nữa trong thời gian tới, cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị...

Tin liên quan

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn