Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021
(Ngày đăng :25/05/2022 10:30:23 CH)


Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Sáng ngày 25/5, tại trụ sở Bộ  Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021).

Theo kết quả công bố, điểm Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Lai Châu năm 2021 là 86,69, xếp thứ 31/63, tăng 7 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS năm 2021 đạt 86,81% (tăng 2,67%) so với năm 2020.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 đã phản ánh thực chất sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh Lai Châu đã có bước chuyển biến.

Trong 8 Chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số PAR INDEX, tỉnh Lai Châu có 5 chỉ số tăng hạng so với năm 2020 gồm: Chỉ số thành phần xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật xếp hạng 24/63, tăng 5 hạng; Chỉ số thành phần cải cách tài chính công xếp hạng 12/63, tăng 4 hạng; Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy xếp hạng 21/63, tăng 29 hạng; Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xếp hạng 58/63, tăng 01 hạng; Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính xếp hạng 27/63, tăng 27 hạng. Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính giữ nguyên hạng như năm 2020, xếp hạng 34/63; 02 Chi số thành phần giảm hạng gồm: Chỉ số thành phần chỉ đạo điều hành cải cách hành chính xếp hạng 46/63, giảm 14 hạng; Chỉ số thành phần tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh xếp hạng 53/63, giảm 49 hạng.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự năng động trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và giải quyết những vấn đề cấp bách cho người dân, doanh nghiệp của UBND tỉnh đã củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Lai Châu năm 2021 đạt 86,81%, tăng 2,47% so với năm 2020, cụ thể: Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ đạt 90,50%, xếp hạng 13/63; Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính đạt 89,66%, xếp hạng 21/63; Chỉ số hài lòng về công chức đạt 88,13 %, xếp hạng 32/63; Chỉ số hài lòng về kết quả dịch vụ đạt 89,98%, xếp hạng 27/63; Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị đạt 75,79%, xếp hạng 50/63.

Quang cảnh Hội nghị

Tin liên quan

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn