Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021
(Ngày đăng :01/06/2022 12:00:00 SA)


Các đồng chí chủ trì buổi Tọa đàm

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PCI cấp tỉnh và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chiều ngày 31/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021.

Chủ trì tọa đàm tại điểm cầu trực tuyến tỉnh có đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, đồng chí Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ. Tham dự Tọa đàm còn có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức Hiệp hội các Doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan thông tấn báo chí. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi Tọa đàm

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia để có biện pháp cụ thể, thiết thực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao hiệu quả quản trị của các sở ngành, địa phương là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai minh bạch, nâng cao thứ hạng, chất lượng chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo lập, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra…

Theo báo cáo phân tích Chỉ số PAR INDEX, PCI tại buổi Tọa đàm, năm 2021, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cho sự thay đổi và sự phát triển của tỉnh nhà, như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2020 và là năm thứ 3 liên tiếp tăng hạng, vượt 4 hạng so với mục tiêu UBND tỉnh đề ra năm 2021 và vượt 01 hạng so với mục tiêu của Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra đến năm 2030, 05/8 Chỉ số thành phần tăng hạng với mức tăng hạng cao nhất là 29 hạng so với các tỉnh, thành phố.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố (tăng 01 bậc so với năm 2020) và xếp thứ 11/14 tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc (tăng 01 bậc so với năm 2020). Trong 10 chỉ số thành phần có: 03 chỉ số tăng điểm và tăng hạng (gồm:Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp);05 chỉ số giảm điểm và giảm vị trí xếp hạng (gồm: Gia nhập thị trường; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý); 01 chỉ số không giảm điểm nhưng giảm vị trí xếp hạng (Tính năng động); 01 chỉ số giảm điểm và vẫn xếp hạng 63/63 tỉnh, thành phố (Chi phí thời gian).

Tại Tọa đàm, đồng chí Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phân tích Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Lai Châu, khuyến nghị giúp tỉnh có những giải pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI năm 2022, đặc biệt là những khuyến nghị nâng cao các chỉ số thành phần đạt kết quả cao như Chỉ số thành phần về tính minh bạch.

Đồng chí Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm

Cũng tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu chân thành, những khuyến nghị hết sức quan trọng của đồng chí Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ về những giải pháp giúp tỉnh Lai Châu nâng cao thứ hạng Chỉ số PAR INDEX năm 2022.

Đồng chí Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Tọa đàm. 

Tại Tọa đàm, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố năm 2021. Theo đó, Chỉ số DDCI chia thành 3 nhóm đối tượng: Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng thứ nhất của nhóm sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước đứng đầu trong các đơn vị thuộc nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; huyện Tam Đường xếp hạng thứ nhất của nhóm huyện, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Sở Tư pháp và huyện Than Uyên là 02 đơn vị đứng đầu của nhóm sở, ngành, huyện, thành phố, Sở Ngoại vụ đứng đầu trong số 05 đơn vị đặc thù.

 Thảo luận tại Tọa đàm, đại diện các sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đã tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để đạt được những thứ hạng cao trong năm 2021.

 

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận Tọa đàm.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức...

Quang cảnh buổi Tọa đàm

 

Tin liên quan

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn