Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020
(Ngày đăng :09/03/2020 10:32:54 SA)


ảnh minh họa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, tỉnh ta đang tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của tỉnh.

          Năm 2020, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 1129-TB/TU ngày 06/01/2020 của Tỉnh ủy về kết quả Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã chỉ đạo cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động và phát triển. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 463/KH-UBND ngày 06/3/3020 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2020, trong đó: tập trung duy trì và nâng cao cao các chỉ số thành phần tăng hạng, cải thiện các chỉ số thành phần có điểm số thấp và giảm hạng. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2020 tăng điểm và tăng hạng so với năm 2019. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm của từng đơn vị để triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện từng chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

          Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính gắn với các Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS để tập trung xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. 

Tin liên quan

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn