Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020
(Ngày đăng :09/03/2020 10:32:54 SA)


ảnh minh họa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, tỉnh ta đang tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của tỉnh.

          Năm 2020, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 1129-TB/TU ngày 06/01/2020 của Tỉnh ủy về kết quả Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã chỉ đạo cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động và phát triển. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 463/KH-UBND ngày 06/3/3020 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2020, trong đó: tập trung duy trì và nâng cao cao các chỉ số thành phần tăng hạng, cải thiện các chỉ số thành phần có điểm số thấp và giảm hạng. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2020 tăng điểm và tăng hạng so với năm 2019. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm của từng đơn vị để triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện từng chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

          Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính gắn với các Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS để tập trung xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. 

Tin liên quan

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020(09/03/2020 10:30:42 SA)

Trên 82% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/12/2019 2:53:29 CH)

Cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận, đánh giá chính xác về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Lai Châu trong năm 2019.(23/08/2019 3:12:11 CH)

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/07/2019 9:57:08 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn