Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Trên 82% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :18/12/2019 2:55:36 CH)


ảnh minh họa

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự haì lòng của người dân, tổ chức đối với dự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

          Theo kết quả khảo sát, tỉ lệ hài lòng của người dân, tổ chức với chất lượng cung ứng dịch vụ công tại 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 08 huyện, thành phố năm 2019 đạt 82.96% (Chỉ số hài lòng năm 2019 của sở, ngành là 88.51%, của cấp huyện là 79.49%). Trong đó, các sở ngành chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 70.72%-96.95% với giá trị trung vị đạt 91.85% (trong đó cao nhất là Sở Y tế đạt 96.95%, thấp nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 70.72%); Các huyện, thành phố nằm trong khoảng 65.97%-95.91% với giá trị trung vị đạt 79.74% (cao nhất là huyện Nậm Nhùn đạt 95.91%, thấp nhất là huyện Phong Thổ đạt 65.79%).

          Số liệu khảo sát ghi nhận: Có 79.82% người dân hài lòng với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả các cấp; 86.66% người dân hài lòng với thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước cung cấp; 80.93% người dân hài lòng đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc; 87.54 % người dân hài lòng với kết quả thủ tục hành chính mà họ nhận được là đúng quy định, thông tin đầy đủ, chính xác và 84.23% người dân hài lòng về việc cơ quan nhà nước tiếp nhận, giải quyết các góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định thủ tục hành chính. Mặt khác, số liệu khảo sát ghi nhận có 85.96% người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính chỉ phải đi lại 1-2 lần; 96.64 % thủ tục được giải quyết đúng và trước hẹn; 97.72% người dân không bị làm phiền, sách nhiễu và 98.42% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí.

          Tuy nhiên, kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. Đó là, vẫn còn có tỉ lệ người dân không hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước ở các chỉ số thành phần, cụ thể: 0.48% không hài lòng với chỉ số tiếp cận dịch vụ; 1.08% không hài lòng với chỉ số thủ tục hành chính; 1.14% không hài lòng với chỉ số công chức trực tiếp giải quyết công việc; 0.58% không hài lòng với chỉ số kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và 3.43% không hài lòng với chỉ số tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị. Đáng chú ý, vẫn còn 14,04% người dân phải đi lại nhiều lần (trên 3 lần) để giải quyết công việc.

          Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dân mong đợi nhất là cơ quan hành chính nhà nước mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ hành chính công (49.13%), tiếp đến là tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính (21.08%), cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân (17.07%). Người dân cũng mong đợi những nội dung khác của dịch vụ hành chính công nhưng mức độ mong muốn thấp hơn như rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (4.18%), tăng cường niêm yết, công khai TTHC (4.36%), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC (1.74%). Các nội dung mong muốn về giảm phí/lệ phí, cải thiện thái độ giao tiếp của công chức, nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức, tiếp nhận, giải quyết tốt các ý kiến GYPAKN, nội dung khác chỉ mong muốn thấp (dưới 1%).

          Từ kết quả trên, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ có thêm kênh thông tin đánh giá thực trạng chất lượng chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của đơn vị, trên cơ sở đó có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

 

Tin liên quan

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020(09/03/2020 10:30:42 SA)

Trên 82% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/12/2019 2:53:29 CH)

Cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận, đánh giá chính xác về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Lai Châu trong năm 2019.(23/08/2019 3:12:11 CH)

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/07/2019 9:57:08 SA)

Tin mới nhất

Công bố chỉ số PCI năm 2020(16/04/2021 5:42:17 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn