Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :18/07/2019 9:58:40 SA)


ảnh minh họa

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức, ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Theo Kế hoạch: Đối tượng điều tra sẽ là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đối với các thủ tục hành chính được chọn khảo sát thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung điều tra: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đối với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công gồm:(1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; (2)Thủ tục hành chính; (3) Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công;(5) Việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Tổng số phiếu điều tra: 625 phiếu, cụ thể: Các sở, ban, ngành tỉnh (trừ các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Thanh Tra tỉnh): 15 phiếu/đơn vị x 15 đơn vị = 225 phiếu. Cấp huyện: UBND cấp huyện: 20 phiếu/huyện x 8 huyện = 160 phiếu; UBND cấp xã: 10 phiếu/xã x 3 xã x 8 huyện = 240 phiếu.

Phương pháp điều tra: Việc điều tra được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp ý kiến của người dân, tổ chức thông qua phiếu điều tra.

Dự kiến công bố kết quả điều tra trong tháng 11 năm 2019.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020(09/03/2020 10:30:42 SA)

Trên 82% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/12/2019 2:53:29 CH)

Cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận, đánh giá chính xác về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Lai Châu trong năm 2019.(23/08/2019 3:12:11 CH)

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019(18/07/2019 9:57:08 SA)

Tin mới nhất

Công bố chỉ số PCI năm 2020(16/04/2021 5:42:17 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn