Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :18/07/2019 9:58:40 SA)


ảnh minh họa

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức, ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Theo Kế hoạch: Đối tượng điều tra sẽ là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đối với các thủ tục hành chính được chọn khảo sát thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung điều tra: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đối với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công gồm:(1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; (2)Thủ tục hành chính; (3) Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công;(5) Việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Tổng số phiếu điều tra: 625 phiếu, cụ thể: Các sở, ban, ngành tỉnh (trừ các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Thanh Tra tỉnh): 15 phiếu/đơn vị x 15 đơn vị = 225 phiếu. Cấp huyện: UBND cấp huyện: 20 phiếu/huyện x 8 huyện = 160 phiếu; UBND cấp xã: 10 phiếu/xã x 3 xã x 8 huyện = 240 phiếu.

Phương pháp điều tra: Việc điều tra được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp ý kiến của người dân, tổ chức thông qua phiếu điều tra.

Dự kiến công bố kết quả điều tra trong tháng 11 năm 2019.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020(09/03/2020 10:30:42 SA)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn