Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu

Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020 của tỉnh Lai Châu tăng hạng so với năm 2019.
(Ngày đăng :25/06/2021 9:52:16 SA)


Quang cảnh hội nghị (Nguồn: Internet)

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS)Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

 Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2020 các bộ cho thấy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp tiếp tục là 3 đơn vị đạt kết quả trên 90%. Giá trị trung bình Chỉ số PAR INDEX của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87,56%, tăng 1,93% so với năm 2019.

Đối với kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2020 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.

Giá trị trung bình Chỉ số PAR INDEX của các tỉnh, thành phố là 83,72%, cao hơn 2,57% so với năm 2019. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 91.04%. Đứng ở vị trí thứ 2 là thành phố Hải Phòng, đạt 90.51%. Quảng Ngãi là địa phương xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 73.25%.

Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2020 là 85,48%. Chỉ số hài lòng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 75,68% - 95,76% với giá trị trung vị là 85,17%. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 20,08%.

Đối với tỉnh Lai Châu: Năm 2020 là năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 của tỉnh Lai Châu đã có những cải thiện rõ rệt, tăng hạng so với năm 2019. Cụ thể:

Chỉ số PAR INDEX đạt 83,72 điểm, xếp vị trí thứ 38 /63 tỉnh, thành phố, tăng 13 hạng so với năm 2019. Chỉ số SIPAS đạt 84,34 %, xếp vị trí thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 hạng so với năm 2019.

 

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

 

Tin liên quan

Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020 của tỉnh Lai Châu tăng hạng so với năm 2019. (25/06/2021 9:30:28 SA)

Tỉnh Lai Châu đứng thứ 51 Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019(19/05/2020 2:46:12 CH)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu (29/03/2018 10:50:45 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn