Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :29/03/2018 1:05:39 CH)


Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) là bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Thông qua Chỉ số CCHC để xác định rõ mặt mạnh, yếu trong thực hiện CCHC; qua đó giúp cho các Bộ, ngành, các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.  Qua 5 năm đánh giá, xếp hạng, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) hàng năm của tỉnh không ổn định và luôn ở tốp các tỉnh có chỉ số thấp, cụ thể:

  • Năm 2012, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh đạt 66,46 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố.
  • Năm 2013 đạt 63,17 điểm (giảm 3,29 điểm), xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố (giảm 3 hạng so với năm 2012).
  • Năm 2014, đạt 76,75 điểm (tăng 13,58 điểm), xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố (tăng 10 hạng so với năm 2013).
  • Năm 2015, đạt 79,12/100 điểm (tăng 2,37 điểm), xếp vị trí thứ 58/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 hạng so với năm 2014).
  • Năm 2016, đạt 67,41/97,5 điểm (giảm 11.71 điểm), xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 hạng so với năm 2015).                                                                                   
  •  Để cải thiện, nâng cao PAR INDEX, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 28/4/2017 "Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020" xác định những nhiệm vụ trọng tâm phải làm, trách nhiệm thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin liên quan

Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020 của tỉnh Lai Châu tăng hạng so với năm 2019. (25/06/2021 9:30:28 SA)

Tỉnh Lai Châu đứng thứ 51 Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019(19/05/2020 2:46:12 CH)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu (29/03/2018 10:50:45 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn