Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :29/03/2018 1:05:39 CH)


Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) là bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Thông qua Chỉ số CCHC để xác định rõ mặt mạnh, yếu trong thực hiện CCHC; qua đó giúp cho các Bộ, ngành, các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.  Qua 5 năm đánh giá, xếp hạng, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) hàng năm của tỉnh không ổn định và luôn ở tốp các tỉnh có chỉ số thấp, cụ thể:

  • Năm 2012, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh đạt 66,46 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố.
  • Năm 2013 đạt 63,17 điểm (giảm 3,29 điểm), xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố (giảm 3 hạng so với năm 2012).
  • Năm 2014, đạt 76,75 điểm (tăng 13,58 điểm), xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố (tăng 10 hạng so với năm 2013).
  • Năm 2015, đạt 79,12/100 điểm (tăng 2,37 điểm), xếp vị trí thứ 58/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 hạng so với năm 2014).
  • Năm 2016, đạt 67,41/97,5 điểm (giảm 11.71 điểm), xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 hạng so với năm 2015).                                                                                   
  •  Để cải thiện, nâng cao PAR INDEX, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 28/4/2017 "Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020" xác định những nhiệm vụ trọng tâm phải làm, trách nhiệm thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu đứng thứ 51 Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019(19/05/2020 2:46:12 CH)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu (29/03/2018 10:50:45 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn