Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Hướng dẫn sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ
(Ngày đăng :06/06/2019 5:38:18 SA)


Ngày 31/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Công văn số 546/STTTT-VP về việc cấp lại Tài khoản + Mật khẩu thư công vụ cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Nội dung Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ của Tỉnh hoặc của các bộ, ngành Trung ương cấp để thực hiện các giao dịch điện tử phục vụ công việc. Không được sử dụng các tài khoản thư điện tử miễn phí (gmail hoặc yahoo) phục vụ công việc hoặc làm địa chỉ giao dịch với cơ quan, tổ chức, công dân.

Không chuyển, nhận văn bản phát hành từ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ tài khoản thư điện tử miễn phí;

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trực thuộc vi phạm các quy định về việc sử dụng thư điện tử công vụ trong phục vụ công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức truy cập vào địa chỉ: https://mail.laichau.gov.vn/; tiến hành đăng nhập (user) và mật khẩu (password) trên hệ thống thư điện tử công vụ; thay đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên để đảm bảo an toàn, bảo mật của hộp thư điện tử được cấp.

Chi tiết Công văn hướng dẫn xem tại đây!

Tin liên quan

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(29/08/2019 5:41:25 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn