Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Lai Châu: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
(Ngày đăng :17/12/2022 9:08:43 CH)


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ và trên 200 đại biểu là lãnh đạo một số phòng, chuyên viên của Cục Kiểm soát TTHC; đại diện lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức lao động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lai Châu, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, VNPT Lai Châu, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường thuộc UBND thành phố; UBND một số xã thuộc huyện Tam Đường…

Tại điểm cầu các huyện có trên 300 đại biểu dự gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Văn phòng UBND các huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc cấp huyện…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực.

Để thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; trang bị những kiến thức, kỹ năng trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ TTHC, UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả cao, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các đồng chí Báo cáo viên trên cơ sở các nội dung trình bày, chia sẻ thêm những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay để các đại biểu tỉnh Lai Châu được học tập, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đối với công chức, viên chức tham gia Hội nghị, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề bài giảng, tích cực trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngay sau Hội nghị này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả, các mục tiêu, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh giao, trong đó tập trung nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được truyền đạt, trao đổi tại Hội nghị để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị qua các điểm cầu.

Tại Hội nghị, đại biểu được tập huấn các nội dung: Tổng quan công tác kiểm soát TTHC và đổi mới việc thực hiện TTHC gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi được tập huấn các nội dung trên, đại biểu sẽ được thực hành giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh…

Theo Kế hoạch, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ sẽ kết thúc vào ngày 16/12.

Cập nhật ngày 15/12/2022

Tin liên quan

Lai Châu: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp(17/12/2022 9:08:03 CH)

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn