Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử
(Ngày đăng :18/05/2020 12:00:00 SA)


Ngày 15/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 683/STTTT-BCVTCNTT về việc tăng cường gửi nhận văn bản điện tử.

Để đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử đúng theo quy định của Trung ương và của Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi phát hành văn bản điện tử, cần chú ý một số nội dung sau:

1. Sử dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản điện tử.

2. Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

3. Gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành tỉnh Lai Châu đã liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia đảm bảo gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và chỉ đạo trực tiếp từ cấp tỉnh đến cấp xã trong nội bộ tỉnh.

4. Phát hành văn bản điện tử (Sử dụng 02 chữ ký số để phát hành văn bản điện tử: chữ ký số của cá nhân có thẩm quyền ký và chữ ký số của tổ chức)

- Người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số trên văn bản điện tử, chuyển văn thư cơ quan để làm thủ tục phát hành văn bản.

- Văn thư cơ quan: cấp số, ngày, tháng, năm vào dự thảo văn bản bằng chức năng của Hệ thống; in và đóng dấu của cơ quan, tổ chức để lưu tại văn thư 01 bản và số lượng bản giấy phải phát hành đến các đối tượng nhận bản giấy; ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định và phát hành văn bản điện tử.

- Chữ ký số của người có thẩm quyền:

+ Vị trí: Tại vị trí ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản trên văn bản giấy.

+ Hình thức thể hiện: Hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản, màu xanh, định dạng Portable network Graphics (.png).

- Chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản:

+ Vị trí: Trùm lên khoảng 1/3 chữ ký của người có thẩm quyền về phía bên trái, đảm bảo không che khuất phần chữ ký bị trùm.

+ Hình thức thể hiện: Hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng Portable network Graphics (.png).

+ Thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, thời gian ký (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ Việt Nam theo Tiêu chuẩn ISO 8601)

- Hình ảnh minh họa:

5. Phát hành văn bản số hóa từ văn bản giấy (Sử dụng 01 chữ ký số: chữ ký số của tổ chức để phát hành văn bản số hóa)

- Văn thư cơ quan thực hiện số hóa văn bản giấy.

- Văn thư cơ quan ký số chữ ký số của cơ quan, tổ chức và phát hành văn bản điện tử (văn bản đã số hóa thành công).

- Chữ ký số trên văn bản số hóa được thể hiện như sau:

+ Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu văn bản;

+ Hình ảnh: Dấu của cơ quan, tổ chức số hóa văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng Portable network Graphics (.png);

+ Thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, thời gian ký (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ Việt Nam theo Tiêu chuẩn ISO 8601)

- Hình ảnh minh họa:

Trên đây là một số nội dung khuyến cáo về việc phát hành văn bản điện tử có ký số, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Lãnh đạo quý cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo.

6. Danh sách các đơn vị gửi, nhận văn bản điện tử Theo phụ lục gửi kèm.

7. Hiện nay, hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan Đảng chưa liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh, nên việc gửi, nhận được thực hiện bằng cách nhận văn bản điện tử trên từng hệ thống và gửi vào hệ thống còn lại.

8. Danh sách các loại văn bản gửi, nhận điện tử; các văn bản điện tử gửi, nhận kèm văn bản giấy theo công văn 1677/UBND-KSTT ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc áp dụng chữ ký số, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu và Trục liên thông văn bản quốc gia.

9. Việc thay đổi thể thức trình bày văn bản điện tử trong gửi, nhận theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản hướng dẫn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Đề nghị Viễn thông Lai Châu bỏ cập nhật mã định danh Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, do đơn vị không thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, điện thoại 02313798798.

Tải Công văn hướng dẫn tại đây.

 

Tin liên quan

Lai Châu: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp(17/12/2022 9:08:03 CH)

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn