Trang chủ Kết quả CCHC Home

Công bố Chỉ số PAPI 2018, tỉnh Lai Châu xếp thứ 26
(Ngày đăng :03/04/2019 12:00:00 SA)


        Ngày 2/4/2019, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018. 

        Với 14.304 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu Chỉ số PAPI 2018 chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung. Trong tám chỉ số nội dung có sáu chỉ số gốc (là những chỉ số nội dung được xây dựng dựa trên các tiêu chí không đổi từ năm 2011 đến nay gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công) và hai chỉ số mới gồm: Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

        

Các nội dung đánh giá PAPI 2018

Theo báo cáo Lai Châu là tỉnh đứng thứ 26 (nằm trong tốp 16 tỉnh đạt điểm trung bình cao) với tổng số 44,42 điểm gồm: Tham gia của người dân cấp ở cơ sở (5.26 điểm); Công khai, minh bạch (5.23 điểm); Trách nhiệm giải trình với người dân (4,87 điểm); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (6.69 điểm); Thủ tục hành chính công (7.54 điểm); Cung ứng dịch vụ công (7.01 điểm); Quản trị môi trường (4,72 điểm); Quản trị điện tử (3,10 điểm).


Bảng tổng hợp kết quả PAPI 2018 của 63 tỉnh/thành phố

          Từ kết quả trên cho thấy các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công để người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực nội dung PAPI đo lường.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn