Trang chủ Kết quả CCHC Home

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018
(Ngày đăng :11/07/2019 5:01:36 CH)


Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 10/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018

Đồng chí: Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các đồng chí: Tống Thanh Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Giàng A Tính, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị: tại đầu cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh; các thành viên Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính; lãnh đạo văn phòng, phòng tổ chức hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; các phóng viên Báo Lai Châu, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.Tại đầu cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

 Quang cảnh Hội nghị công bố tại đầu cầu trực tuyến tỉnh

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thông qua Báo cáo phân tích Chỉ số PAPI, SIPAS và PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI, SIPAS và PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2019.

Năm 2018, Chỉ số PAR INDEX đạt 72,23 điểm xếp 58/63 cả nước, giảm 01 hạng so với năm 2017. Chỉ số SIPAS đạt 74,95% xếp 55/63, giảm 05 hạng so với năm 2017. Chỉ số PAPI đạt 44,42 điểm xếp 26/63 cả nước tăng 37 hạng so với năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Tài chính đứng thứ nhất với 86,50%, tiếp đến là Sở Giao thông vận tải 85,88%. Sở Y tế có kết quả xếp loại thấp nhất với 65,04%. Đối với cấp huyện: UBND huyện Mường Tè đứng thứ nhất với 82,41%, tiếp đến là thành phố Lai Châu với 79,43%. Thấp nhất là huyện Phong Thổ với 71,19%.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số PAPI, SIPAS và PAR INDEX năm 2018 của tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những mặt còn hạn chế, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan và cam kết các giải pháp để cải thiện những chỉ số thành phần, tiêu chí đánh giá của cả 03 chỉ số đang còn hạn chế của tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Xuân Chiến - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Mai Văn Thạch - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, các địa phương, các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế, Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh Lai Châu vẫn luôn ở nhóm tỉnh có chỉ số thấp và Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chưa có sự tương đồng với kết quả xếp loại của tỉnh. Để cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lai Châu năm 2019 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị triển khai một cách bài bản công tác cải cách hành chính; rà soát, phân tích các chỉ số thành phần đạt thấp để xem xét nguyên nhân do ở bộ phận nào, cán bộ, công chức, viên chức nào để có những chỉ đạo thực hiện, đồng thời gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đề nghị các sở, ngành rà soát thủ tục hành chính của đơn vị mình, đề xuất nhân sự cùng với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ hoàn thiện các thủ tục phấn đấu đến 1/9 sẽ đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động. Đối với cấp huyện, thành phố rà soát lại cán bộ một cửa, một cửa liên thông, mối liên hệ, phối hợp trong công tác giữa các đơn vị chuyên môn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Sở Nội vụ tham mưu rà soát lại các biểu chỉ tiêu thành phần có sự phối hợp của các sở ngành và phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ công tác kiểm tra công vụ, công chức tích cục chủ động, cập nhật các nội dung đánh giá trong bộ chỉ số để đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ kịp thời cải thiện các chỉ số cải cách hành chính; lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc tại địa phương, đơn vị…

 Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn