Trang chủ Kết quả CCHC Home

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020
(Ngày đăng :10/05/2022 4:22:18 CH)


Ảnh minh họa (Nguồn: papi.org.vn)

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại trung ương và địa phương, Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

PAPI 2021 xếp hạng hiệu quả quản trị và hành chính công của 63 tỉnh thành trên cả nước, đo lường 8 chỉ số nội dung, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Báo cáo PAPI phân tích dữ liệu năm 2021 cho thấy, nhiều tỉnh ở phía Bắc thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất hoặc trung bình cao. Ngược lại, phần lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm trung bình thấp hoặc thấp nhất. Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, TP. HCM thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất. Kết quả này phản ánh phần nào thực tế tác động nặng nề của giãn cách xã hội toàn phần kéo dài do làn sóng COVID-19 lần thứ tư khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với chính quyền địa phương và sử dụng dịch vụ công ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, có sự chênh lệch lớn giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất cấp tỉnh ở chỉ số nội dung ‘Cung ứng dịch vụ công’ trong năm 2021. Điều đáng chú ý là điểm cao nhất và thấp nhất cấp tỉnh năm 2021 đều giảm so với kết quả năm 2020 ở các chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương’ và ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’. Dẫn đầu bảng tổng hợp kết quả PAPI 2021 là Thừa Thiên-Huế với 48,059 điểm, tiếp theo là Bình Dương với 47,178 điểm.

Lai Châu thuộc nhóm 15 tỉnh đạt điểm trung bình cao

Tổng điểm PAPI năm 2021 của tỉnh Lai Châu đạt 42,33 điểm, tăng 1,47 điểm so với năm 2020 (năm 2020 đạt 40,86 điểm). Trong đó, 01 chỉ số thuộc nhóm cao nhất (chỉ số quản trị môi trường đạt 4,01 điểm); 03 chỉ số thuộc nhóm trung bình cao (chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 4,87 điểm; chỉ số thủ tục hành chính công đạt 7,36 điểm; chỉ số quản trị điện tử đạt 2,86 điểm); 03 chỉ số ở nhóm trung bình thấp (chỉ số công khai minh bạch đạt 5,04 điểm; chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,28 điểm; chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,61 điểm); 01 chỉ số nằm trong nhóm thấp nhất (chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,3 điểm).

Với kết quả trên, chỉ số PAPI năm 2021 của Lai Châu tăng 25 hạng so với năm 2020, xếp vị trí 30/63 tỉnh,thành phố trong cả nước (năm 2020 xếp vị trí 55/63 tỉnh, thành phố).

Tin liên quan

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

UBND tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy(07/05/2019 11:36:15 CH)

Công bố Chỉ số PAPI 2018, tỉnh Lai Châu xếp thứ 26(04/04/2019 3:22:39 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị Chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày Chuyển đổi số ngành Công an(11/10/2022 8:33:02 SA)

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn