Trang chủ Kết quả CCHC Home

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021
(Ngày đăng :29/12/2022 3:08:04 CH)


Quang cảnh Hội nghị.

Đánh giá trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2022 được Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sáng nay (29/12). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị này.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Vương Thế Mẫn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, VNPT Lai Châu, Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu...; đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành tỉnh được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh điều hành Hội nghị.

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, kế hoạch công tác năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; đảm bảo khách quan và công khai, minh bạch trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tính đến ngày 14/12/2022, tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.481 TTHC của 15 sở, ngành tỉnh, 2 công ty và 3 cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 92 TTHC được phê duyệt, giải quyết theo phương án tại chỗ.

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 43.378 hồ sơ (tăng hơn 13.000 hồ sơ so với năm 2021), trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là 19.126 chiếm 44,1% (tăng 6,3% so với năm 2021), tiếp nhận trực tiếp 22.542, kỳ trước chuyển sang 1.710. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến chủ yếu tập trung ở một số sở, ngành như: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Bảo hiểm xã hội...

Đã giải quyết và trả kết quả 40.693, trong đó trả trước hạn và đúng hạn 40.673/40.693 hồ sơ, đạt 99,95% (trước hạn 20.539 hồ sơ đạt 50,5%, đúng hạn 20.134 đạt 49,5%).

Về kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân: Đánh giá sự hài lòng trên thiết bị phần mềm, có tổng số 12.710 lượt tham gia, trong đó 12.670 lượt đánh rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 99,7%, có 40 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 0,3%.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2022, các đồng chí dự Hội nghị đã tập trung tham luận về kết quả thực hiện và một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC về lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC liên thông và TTHC giải quyết tại chỗ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; những khó khăn, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải nhấn mạnh: TTHC và giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cải cách hành chính, chính vì vậy, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 về Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để công tác cải cách hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, giảm cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức những chi phí không chính thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong những năm qua được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng, vị thế của tỉnh trong khu vực và toàn quốc được nâng lên thông qua chỉ số về cải cách thủ tục hành chính; tỉnh đã thu hút được nhiều nguồn lực ngoài xã hội đầu tư vào địa bàn, khơi thông được các nguồn lực, tiềm năng của tỉnh tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội...

Nhấn mạnh về nhiều vấn đề, giải pháp cần triển khai, thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải nhấn mạnh 3 nội dung cần quan tâm đặc biệt trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đó là: Chất lượng giải quyết các TTHC; chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó chất lượng, năng lực trình độ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị cần phát huy những kết quả đạt được, đánh giá rõ nguyên nhân của những hạn chế và tìm giải pháp khắc phục để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Cập nhật ngày 29/12/2022

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn