Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :07/03/2019 4:04:46 CH)


ảnh minh họa

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019.

Mục đích của kế hoạch là kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế; những sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, triển khai thực hiện, từ đó rút ra những bài học thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

  Kế hoạch đề ra các nội dung chính cần kiểm tra như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế; Đạo đức công vụ và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với những đơn vị kiểm tra đột xuất, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Thành phần Đoàn kiểm tra sẽ do Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Thành viên gồm: Đại diện các bộ phận chuyên môn của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian kiểm tra sẽ được thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.

Đối tượng kiểm tra sẽ là các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn