Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :25/02/2020 4:18:43 CH)


ảnh minh họa (nguồn laichau.gov.vn)

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 25/02/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện những sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những bài học, đẩy mạnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính.

 Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của sở, ngành và địa phương trên tất cả các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc rà soát, đề xuất cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính; việc công khai thủ tục hành chính; việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tích hợp kết nối dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch của văn phòng chính phủ. Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế. Việc triển khai thực hiện chính quyền điện tử; Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ trong trao đổi công việc; Sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử; Việc thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và báo cáo Chính phủ điện tử. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thành phần Đoàn kiểm tra sẽ do Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn Phòng UBND tỉnh; Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ; Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông.

  Thời gian kiểm tra cụ thể do Trưởng đoàn chủ động bố trí. Dự kiến kiểm tra mỗi sở, ngành là ½ ngày và mỗi địa phương trong khoảng 02-03 ngày.

  Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn