Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :02/12/2019 9:56:22 SA)


Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Tân Uyên

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Lai Châu (được thành lập theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) tiến hành kiểm tra 05 đợt tại 12 cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, biên chế; đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Kết thúc các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có các thông báo kết luận kiểm tra.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chương trình, nội dung cải cách hành chính của tỉnh, cũng như của cơ quan, đơn vị. Chủ động ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đang dần được hoàn thiện về trình độ đào tạo, lý luận chính trị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị rà soát thường xuyên, liên tục và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn có những hạn chế như: việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính của một số đơn vị trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (đối với cấp tỉnh, huyện) và Bộ phận một cửa (đối với cấp xã) còn hạn chế, chưa kịp thời; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức của một số đơn vị còn tình trạng trễ hạn và yêu cầu thêm thành phần hồ sơ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị chưa triệt để …

 Từ những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2019, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như:

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong năm 2020. Thường xuyên rà soát Bộ thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành Trung ương công bố, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính ba cấp theo ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% TTHC được giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử trừ các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Không yêu cầu bổ sung thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định đối với một số thủ tục hành chính đã được chỉ ra qua kiểm.

Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật – kỷ cương hành chính. Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, chữ ký số và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đảm bảo 100% văn bản được gửi, nhận trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật).

Xem chi tiết văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 tại đây!

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn