Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công
(Ngày đăng :24/09/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cùng tham gia Đoàn kiểm tra, có đại diện lãnh đạo, công chức phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh. Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, các công chức chuyên trách, công chức các sở, ngành được cử ra thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Qua nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, viên chức Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ghi nhận những kết quả đạt được cụ thể:

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/9/2021, Trung tâm đã tiếp đón gần 31.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các TTHC, đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh 21.817 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 7.395/20.332 hồ sơ, đạt 36,4% tổng số hồ sơ phát sinh trong kỳ. Đã giải quyết và trả kết quả 19.540/21.817 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Trong đó, giải quyết đúng và trước hạn là 19.535/19.540 hồ sơ, đạt 99,97%.Thực hiện thu phí, lệ phí được 3.075.347.446 đồng. Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm cơ bản thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động, nội quy làm việc của Trung tâm nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở; chấp hành và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm vẫn còn có những hạn chế như: tình trạng trả hồ sơ quá hạn của Trung tâm vẫn còn (05 hồ sơ); số thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phát sinh còn thấp (22/92 TTHC). Vẫn còn tình trạng công chức của một số sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm chưa chấp hành đảm bảo nội quy, quy chế, thường xuyên không có mặt tại Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ. Kết quả khảo sát người dân, tổ chức đến giao dịch tại Trung tâm vẫn còn có phiếu của công dân đánh giá không hài lòng đối với thái độ của công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm, đặc biệt là việc công khai văn bản xin lỗi công dân khi để giải quyết TTHC quá hạn.Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC theo các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030.

Đề nghị các công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 của tỉnh. Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung và sự hài lòng đối với công chức tỉnh Lai Châu nói riêng./.

 

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn