Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018
(Ngày đăng :21/12/2018 9:43:58 SA)


(Ảnh minh họa)

Ngày 14/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương tỉnh (Đoàn kiểm tra) ban hành Báo cáo số 1440/BC-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018.

Theo kế hoạch Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các Sở: Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Giáo dục & Đào tạo, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn và 05 đơn vị cấp xã thuộc 03 huyện được kiểm tra. Thời điểm kiểm tra trong 2 năm 2017, 2018. Các đơn vị còn lại đã tiến hành tự kiểm tra và gửi báo cáo về Đoàn kiểm tra để tổng hợp (đạt 100% kế hoạch).

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chương trình, nội dung cải cách hành chính của tỉnh, cũng như của cơ quan, đơn vị. Chủ động ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đang dần được hoàn thiện về trình độ đào tạo, lý luận chính trị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị rà soát thường xuyên, liên tục và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế như: Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lãnh đạo một số ngành, địa phương, lãnh đạo, công chức cấp xã còn chưa thực sự vào cuộc trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Chưa có những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng mang tính hình thức, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Một số công chức (đặc biệt là công chức cấp xã) chưa tập trung nghiên cứu, cập nhật kiến thức để phục vụ công tác chuyên môn, nên chất lượng công tác tham mưu còn hạn chế.

         Từ những tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được tiếp nhận và trả kết quả trước và đúng hạn. Mở sổ sách, viết phiếu hẹn, thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng trả hồ sơ quá hạn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn