Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
(Ngày đăng :18/09/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại huyện Mường Tè

Thực hiện Kế hoạch 539/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021, từ ngày 13-17/9/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Nậm Nhùn, Mường Tè.     

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế; quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số năm 2021; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị.

       Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Nậm Nhùn báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã ban hành khá đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; niêm yết, công khai và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cung cấp thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả tích cực đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, một số hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị là: Công tác tuyên truyền 09 tháng đầu năm chưa được nhiều, còn hình thức; tiến độ kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ công chức đối với các đơn vị trực thuộc còn chậm; tỷ lệ thủ tục hành chính phát sinh mức độ 3,4 tại địa phương còn thấp; tỷ lệ văn bản không thực hiện chữ ký số ở một số đơn vị cấp xã được kiểm tra còn cao....

Đồng chí Kiều Hải Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với UBND huyện Mường Tè, Nậm Nhùn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện. Bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC một cách hiệu quả, thực chất. Rà soát, kịp thời trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính theo quy định; công khai và cập nhật TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC; tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, thực hiện ký số, gửi nhận văn bản điện tử theo đúng quy định...

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ quan, đơn vị; thông báo nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đồng thời kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ CCHC còn hạn chế của mỗi đơn vị và yêu cầu các đơn vị xử lý, khắc phục hạn chế, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý.

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn